veilige formulierenFormulieren,
uiteindelijk draait het daar om

Websites zijn bedoeld om te communiceren.
De site zelf geeft informatie, de lezer kan daarover corresponderen middels een formulier.

De informatie die wordt verstrekt in een fomulier kan worden "afgeluisterd" door criminelen. Er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken wat criminelen vervolgens met deze gegevens kunnen doen. Om maar een paar voor de hand liggende voorbeelden te noemen:

  • bestellen van producten op het Internet met gebruikmaking van de gestolen persoonsgegevens.
  • de informatie aan derden te verkopen die het gebruiken om te spammen.

De wetgever beschermt de consument en heeft eisen gesteld aan het verzenden van persoonsgegevens via het Internet.

Iin de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat dat het verplicht is om het verzenden van persoonsgegevens via internet te beveiligen.

Lees verder